Het Arbitragebureau

De gezamenlijke gemeente Uelsen heeft een arbitragebureau voor haar district opgericht.

De taken worden vervuld door scheidsrechters, die ten minste 30 jaar oud moeten zijn.

Zij worden door de raad van de gezamenlijke gemeente benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij zijn gebonden aan geheimhouding en onpartijdigheid en zij zijn vrijwilligers.

Wanneer kan het Arbitragebureau helpen?

Bij bepaalde geschillen moet u naar het arbitragebureau gaan voordat u naar de rechter stapt. Dit is verplicht voor een particuliere rechtszaak (bv. in geval van smaad of schade aan eigendom). In civiele geschillen (bv. schadevergoeding of burengeschillen) kan op vrijwillige basis een beroep worden gedaan op het Arbitragebureau.

In de procedure "tussen deur en deur" (informele procedure, zonder notulen enz.) wordt getracht tot overeenstemming te komen. Deze overeenkomst is rechtsgeldig en geldt voor dertig jaar.

Arbiter

 

Hans Wigger

Telefoon: 05942-98012

E-mail: hans-wigger@gmx.de

 

zum Seitenanfang