De Seniorenadviesraad is het aanspreekpunt voor alle senioren in de gemeente Uelsen. Het werkt op vrijwillige basis, is onafhankelijk, niet-confessioneel en partijpolitiek neutraal.

De leden van de Seniorenadviesraad  worden benoemd door de gemeenten die lid zijn van de paritaire raad van de gemeente Uelsen. De gemeente Uelsen draagt 4 personen voor. De gemeenten Itterbeck, Wilsum, Getelo, Gölenkamp, Halle en Wielen dragen elk 1 persoon voor.

De vergaderingen van de Seniorenadviesraad vinden plaats in een tweemaandelijkse cyclus in de oneven maanden op de laatste woensdagochtend om 9.00 uur. Gasten zijn welkom om de openbare vergadering bij te wonen en kennis te nemen van de belangen en zorgen.

De Seniorenadviesraad heeft tot taak de Raad, het bestuur en het publiek bewust te maken van de belangen en zorgen van ouderen en zich in te zetten voor de behartiging daarvan. De Seniorenadviesraad vormt zich een mening en wisselt ervaringen uit over alle aangelegenheden die senioren aangaan.

In het kader van zijn pr-werkzaamheden informeert de Seniorenadviesraad ouderen over belangrijke aangelegenheden die hen aangaan.

Zij neemt deel aan de planning en uitvoering van maatregelen en programma's voor ouderen in de gezamenlijke gemeente Uelsen en ondersteunt ouderen bij hun zorgen.

Leden van de Seniorenadviesraad

Voorzitter Herbert Koers co-gecoöpteerd lid
Ondervoorzitter Frieda Rotter Gemeente Uelsen
Gerhard Ekkel Gemeenschap van Halle
Zwier Lucas Gemeente Itterbeck
Felix Jacobs Gemeinde Getelo
Barbara Koopsingraven Gemeente Gölenkamp
Friedrich Reins Gemeente Wielen
Fenna Lügtenaar Gemeente Wilsum
Wilhelm Veldboer Gemeente Uelsen
Gertrud Hesselink Gemeente Uelsen
Günter Mau Gemeente Uelsen

Neem contact op met

Frau Brandt

Fachbereich 1: Vorzimmer / Friedhof AöR

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen
Kontaktformular
zum Seitenanfang