Gelijkheid

Een taak met staatsrechtelijke status

 

Basiswet van de Bondsrepubliek Duitsland Artikel 3, lid 2

"De staat bevordert de daadwerkelijke toepassing van gelijke rechten voor vrouwen en mannen en werkt aan de opheffing van bestaande nadelen."

 

Grondwet van Nedersaksen Artikel 3, lid 2, zin 3

"De eerbiediging van de grondrechten, met name de verwezenlijking van gelijke rechten voor vrouwen en mannen, is een permanente taak van de deelstaat, de gemeenten en de Landkreis".

De taken

 

De gelijkekansenfunctionaris adviseert en ondersteunt de administratie en de raad ("de vertegenwoordiging") bij het erkennen van de noodzaak van maatregelen inzake gelijkekansenbeleid binnen de gemeente en bij het verminderen van nadelen op grond van geslacht.

Een ander aandachtspunt van haar werk is de verwezenlijking van gendergelijkheid voor vrouwen of mannen binnen hun eigen administratie (personeels- en organisatievraagstukken). De functionaris voor gelijke kansen werkt dus nauw samen met de directie van de administratie, geeft verklaringen af of stelt zelf maatregelen voor.

Ze is verplicht mee te werken. Zij is verplicht deel te nemen aan alle projecten, besluiten, programma's en maatregelen die van invloed zijn op de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Zij is een netwerk van individuen en van organisaties en verenigingen op lokaal en supra-lokaal niveau.

De gelijkekansenfunctionaris heeft een open oor voor de bewoners, wier zorgen zij opneemt voor haar taak als het gaat om het onderwerp "discriminatie op grond van geslacht".

Zij maakt gebruik van public relations om haar problemen onder de aandacht te brengen en informatie te verstrekken.

 

Bron: Flyer Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen und Gleichstellungsbeauftragte (Netwerk voor gelijke rechten, vrouwen en ambtenaren voor gelijke kansen)

Klik hier voor de flyer.

zum Seitenanfang