Bauleitpläne

zijn het voorbereidende bestemmingsplan (dat de hele gemeente bestrijkt) en het ontwikkelingsplan dat uit het bestemmingsplan wordt ontwikkeld en de afzonderlijke bouwgebieden regelt. De planningsinstantie voor beide is de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen stadsontwikkeling in het kader van haar planningssoevereiniteit, die wordt gewaarborgd door de basiswet. Binnen gezamenlijke gemeenten is de gezamenlijke gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Flächennutzungsplan

bevat de door de planningsgemeente beoogde en voor de afzonderlijke gebieden gedifferentieerde stadsontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld woonontwikkelingsgebieden, commerciële ontwikkelingsgebieden, nutsgebieden, gebieden voor openbaar gebruik, vervoersgebieden, groengebieden, bosgebieden en landbouwgebieden.

Bebauungsplan:

Het ontwikkelingsplan dat voor het betrokken bouwgebied is opgesteld, is bepalend voor de vervulling van de bouwwensen van de burgers. Zij bevat bepalingen betreffende het soort en de omvang van het gebruik van gebouwen, de bebouwbare oppervlakte en de verkeerszones. Het juridisch bindende bestemmingsplan heeft voor de projectontwikkelaar een tweeledig effect: enerzijds worden de afzonderlijke bouwpercelen "vrijgegeven" voor bebouwing, anderzijds bevat het de wettelijke, algemeen bindende grenzen voor de ontwikkeling van de percelen.

Verfahren:

Het bouwbesluit (BauGB) bevat gedetailleerde voorschriften voor de procedure voor het opstellen van plannen voor stedelijk grondgebruik, die door de planningsgemeente in acht moeten worden genomen. Het recht op inspraak van de burgers (inspraak in een vroeg stadium, suggesties over de inhoud van het plan tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen) en de verplichting om een eerlijke afweging te maken van alle particuliere en openbare bezwaren die zijn ingediend en die naar voren komen, moeten worden benadrukt.

Uw contactpersonen

Herr Beerink

Fachbereich 2: Bauen

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen

Herr Schievink

Fachbereich 2: Bauen

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen
zum Seitenanfang