Bureau voor sociale bijstand

Wie niet uit eigen middelen in de noodzakelijke behoeften kan voorzien, ontvangt sociale bijstand. Het is een hulp van de gemeenschap voor iedereen die zichzelf niet kan helpen en niet op andere steun kan rekenen. Sociale bijstand is een wettelijk verankerde steun voor een menswaardig bestaan en is bedoeld om de begunstigde in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. Het moet hem of haar echter ook in staat stellen zijn of haar leven zo snel mogelijk weer op eigen kracht vorm te geven.

Het bureau voor sociale bijstand is de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen op het gebied van de sociale bijstand.

Neem contact op met

Frau Wolterink

Fachbereich 1: Sozialamt

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen

Frau Arends

Fachbereich 1: Sozialamt

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen

Pensioenzaken

Wettelijke pensioenverzekeringsuitkeringen worden alleen op aanvraag toegekend.

Het Sozialmt van de Samtgemeinde Uelsen ondersteunt u graag bij dit proces en is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien.

Neem contact op met

zum Seitenanfang