Economie

Het centrum van de gemeente Uelsen is de door de staat erkende badplaats Uelsen, die sinds mensenheugenis van centraal belang is geweest. Naast de landbouw hebben de dienstensector en de handel de belangrijkste rol gespeeld bij de opbouw van een stabiele economische structuur. Er zijn aanzienlijke infrastructurele inspanningen geleverd om de diensten van algemeen belang te verbeteren en te voldoen aan de toenemende eisen van de burgers en de economie. Vandaag de dag zorgen, naast een beheersbare industriële sector, vooral handel en ambachten voor een goede toevoer van goederen en diensten aan de gemeenschap van Uelsen. Het toerisme is ook een aandachtspunt en een belangrijke economische factor.

Een groot aantal ambachtelijke en productiebedrijven is gevestigd op de industrieterreinen van Uelsen, Itterbeck, Wilsum en Wielen en vormt een belangrijk onderdeel van de plaatselijke economie. Lage vestigingskosten, voldoende beschikbare, volledig ontwikkelde en laaggeprijsde industrieterreinen in de onmiddellijke grensstreek met Nederland bieden goede voorwaarden voor de vestiging van verdere bedrijven. Momenteel kunnen volledig ontwikkelde commerciële percelen worden aangeboden met oppervlaktes tussen 1.000 en 18.000 m².

Volgens een MKB-richtlijn van het district Grafschaft Bentheim worden, naast de bestaande subsidie- en leningsbevorderingsprogramma's, niet-terugvorderbare subsidies verleend voor investeringsmaatregelen ter bevordering van individuele ondernemingen in het districtsgebied.

Voor inlichtingen kunt u zich te allen tijde wenden tot het gemeentebestuur en tot de afdeling economische ontwikkeling van het district.

Subsidies:

De vestiging van bedrijven op de industrieterreinen van de aangesloten gemeenten wordt onder meer bevorderd door middel van gunstige grondprijzen. Naast het gemeentebestuur zijn de contactpersonen de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en, voor de gemeente Uelsen, de GEG (Land and Development Company Ltd.) en de GGB (Grundstücks- und Entwicklungsgeschaft Landkreis Grafschaft Bentheim mbH (vastgoed- en ontwikkelingsmaatschappij)) voor de gemeente Wilsum.

Economische ontwikkeling en marketing:

Herr Bosch

Rathaus: Samtgemeindebürgermeister

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen

Frau Heinemann

Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Itterbecker Str. 11
49843 Uelsen

Interessante links

Bondsministerie van Economische Zaken (Financieringsdatabase)

Ministerie van Economische Zaken van Nedersaksen (Economische Ontwikkeling)

IPA Nedersaksen (Economische Ontwikkeling)

Duitse egalisatieverboden(Financiering)

Krediet Instituut voor Wederopbouw (Financiering)

Arbeidsbureau (Werkgelegenheidsbevordering)

Komsis (Regionale Informatie)

ProLand (Programma voor de ontwikkeling van landbouw en plattelandsgebieden)

NBANK (centraal instrument van de staat om de economische macht van Nedersaksen te versterken)

zum Seitenanfang