Impressum

Uitgever

Gemeenschappelijke gemeente Uelsen Itterbecker Straße 11 49843 Uelsen

 

Tel.: 05942/209-0 Fax: 05942/209-60 E-mail: info@uelsen.de

 

De gezamenlijke gemeente Uelsen is een overheidsbedrijf. Zij wordt vertegenwoordigd door de burgemeester van de gezamenlijke gemeente.

 

Ontwerp en uitvoering

 

ITEBO GmbH Dielingerstraße 39/40 49074 Osnabrück Tel.: 0541/9631-0 Fax: 0541/9631-196 E-mail: info@itebo.de Internet: www.itebo.de

 

VOORWAARDEN VOOR AANSPRAKELIJKHEID

 

De gezamenlijke gemeente Uelsen aanvaardt principieel geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Bovendien zijn de aansprakelijkheidsvorderingen beperkt tot die schade die aantoonbaar berust op opzet of grove nalatigheid van de gemeente Uelsen of haar gemachtigden of plaatsvervangers.

 

Alle aanbiedingen binnen het bestek van www.uelsen.de zijn vrijblijvend en niet-bindend. De gemeente Uelsen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod op elk gewenst moment zonder afzonderlijke aankondiging of vermelding te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

De gemeente Uelsen verklaart uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud op het moment dat de links werden gecreëerd. De gezamenlijke gemeente Uelsen heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert zij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website, alsmede op vermeldingen van derden.

 

De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 

Aanspraken op schadevergoeding als gevolg van tekortkomingen in de beschikbaarheid van de site zijn beperkt tot gevallen van grove nalatigheid en opzet. Met name onderhoudswerkzaamheden of storingen buiten de invloedssfeer van de dienstverleners geven geen recht op schadevergoeding. Bovendien is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare schade.

 

GEGEVENSBESCHERMING

 

De gezamenlijke gemeente Uelsen heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de gegevensbescherming te waarborgen. Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming op het grondgebied van de gemeente Uelsen, kunt u contact opnemen met de officiële functionaris voor gegevensbescherming die door de gemeente Uelsen is aangesteld. Functionaris voor gegevensbescherming: ITEBO GmbH

Gegevensbescherming en IT-beveiliging

Stüvestraße 26

49076 Osnabrück

DSB@itebo.de

zum Seitenanfang