Ontwikkelingsplan nr. 28 "Speciale zone voor Itterbeck Vakantie- en Recreatiepark

Gesamtinhaltsverzeichnis

Map 01: 1.Ontwikkelingsplan nr. 28 van de gemeente Itterbeck "Bijzondere zone Vakantie- en Recreatiepark Itterbeck "2.Toelichting op Ontwikkelingsplan nr. 28 (Dehling & Twisselmann 2017) 3.Milieurapport (Stadt + Natur, 2017) 4.Habitatrichtlijneffectbeoordeling voor Habitatrichtlijngebied 3406-301 "Itterbecker Heide" in het kader van de stedelijke ruimtelijke ordening voor het Vakantie- en Recreatiepark Itterbeck (Rücken & Partner, 2016)

 

Map 02: 1.Faunistisch-ecologisch onderzoek en speciale soortenbeschermingsbeoordeling (saP) voor verbodsbepalingen n. §44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck" Deel I: Faunistische expertise 2010 (revisie en aanvulling tot 2016) en 2.Deel III: Wetenschappelijk onderzoek bijzondere soortenbescherming - revisie met faunistisch vervolgonderzoek (Copris 2017) 3.3. Verzoek om vrijstelling overeenkomstig § 45, lid 7, BNatSchG voor het verplaatsen van zandhagedissen en rugstreeppadden in het plangebied van het Recreatie- en Recreatiepark Itterbeck 4. Verzoek om vrijstelling voor het verwijderen van § 30 biotopen (BNatSchG) in het plangebied van het Recreatie- en Recreatiepark Itterbeck.

 

Map 3: 1.Maatregelen en onderhoudsconcept "Itterbeck Vakantie- en Recreatiepark" - materiaaldepot, (Stadt + Natur 2017) 2.Maatregelen, speelexploitatie en onderhoudsconcept "Itterbeck Vakantie- en Recreatiepark" - munitiedepot, (Stadt + Natur 2017) 3.Nazorgconcept "Itterbeck Vakantie- en Recreatiepark", gewijzigd, status 03/2013 (RuP 2013) 4.Maatregelen, speelexploitatie en onderhoudsconcept "Itterbeck Vakantie- en Recreatiepark", gewijzigd, status 03/2013 (RuP 2013)4. Concept voor bezoekersbegeleiding als onderdeel van het project "Itterbeck Vakantie- en Vrijetijdspark" (RuP 2016) 5. Concept voor de omvorming van een voormalig landbouwgebied tot een heidebiotoop als onderdeel van de impactregeling voor de stedelijke ruimtelijke ordening van het "Itterbeck Vakantie- en Vrijetijdspark". (RuP 2016) 6.Aanvraag bouwvergunning volgens § 63 NBauO - bovengrondverwijdering in het NSG Itterbecker Heide (Landkreis Grafschaft Bentheim 2016) 7.Faunistisch-ecologisch onderzoek en bijzondere soortenbeschermingsbeoordeling (saP) voor verbodsbepalingen n. § 44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck", gemeente Itterbeck, gezamenlijke gemeente Uelsen, district Grafschaft Bentheim - Deel II: Herhaling kartering en monitoring van de nachtzwaluw en de vleermuisburcht - rapportagejaar 2016 (Copris 2017) 8.Faunistisch-ecologisch onderzoek en bijzondere soortenbeschermingswet beoordeling (saP) voor verbodsbepalingen n. § 44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck", gemeente Itterbeck, gezamenlijke gemeente Uelsen, district Grafschaft Bentheim - Deel II: Herhaling kartering en monitoring van de nachtzwaluw en de vleermuisburcht - rapportagejaar 2015 (Copris 2016) 9.Faunistisch-ecologisch onderzoek en bijzondere soortenbeschermingswet beoordeling (saP) voor verbodsbepalingen n. § 44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck", gemeente Itterbeck, gezamenlijke gemeente Uelsen, district Grafschaft Bentheim - Deel II: Herhaling kartering en monitoring van de nachtzwaluw en de vleermuisburcht - rapportagejaar 2014 (Copris 2015) 10.Faunistisch-ecologisch onderzoek en beoordeling bijzondere soortenbeschermingswet (saP) voor verbodsbepalingen n. § 44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck", Gemeinde Itterbeck, Samtgemeinde Uelsen, Landkreis Grafschaft Bentheim - Deel II: Herhaling kartering en monitoring nachtzwaluwen - rapportagejaar 2012 (Copris 2012) 11.Faunistisch-ecologisch onderzoek en beoordeling bijzondere soortenbeschermingswet (saP) voor verbodsbepalingen n. § 44 BNatSchG voor het "Ferien- und Freizeitpark Itterbeck", gemeente Itterbeck, gemeente Uelsen, Landkreis Grafschaft Bentheim - Deel II: Herhaling van het in kaart brengen van nachtzwaluwen - rapportagejaar 2010 (Copris 2010)

 

Map 04: 1. bemalingsconcept voor bestemmingsplan nr. 28 "Speciaal gebied vakantie- en recreatiepark Itterbeck" (RuP 2013) 2. concept voor de afvoer van verontreinigd oppervlaktewater van de golfbanen (RuP 2013) 3. toelichtend rapport met hydrogeologische beschouwing van grondwateronttrekking ten behoeve van irrigatie (HSW 2013) 4. grondwateronttrekking ten behoeve van irrigatie, onderzoek van varianten (HSW 2012) 5. Technisch rapport immissiebeheersing NR. LQS10967.1+2/01 over de bepaling en beoordeling van de stikstofgift (beoordeling kritische belasting) door het voertuigverkeer op de L 43 en de toegangsweg naar het geplande vakantie- en recreatiepark op het FFH-terrein "Itterbecker Heide" in Itterbeck (Zech 2016) 7. Historisch onderzoek (Dr. Lüpkes Sachverständigenbüro 2013) 8.Inventarisatie van aan het onroerend goed gerelateerde milieurelevante installaties en vermoedelijk verontreinigde en wapenafvallocaties /Amt für Wehrgeophysik 2002) 9.Notitie over de "buitenbedrijfstelling/uitbreiding van tankinstallaties op het terrein van van der Most, Itterbeck, Kirchstr. 3 (voormalig Bundeswehrdepot) (Landkreis Grafschaft Bentheim 2012) 10.Onderzoek naar het functioneren van het knooppunt L 43 / Kirchweg in verband met de planning van het vakantie- en vrijetijdspark Itterbeck (RuP 2007)

zum Seitenanfang