Mededeling van het Staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie betreffende een project in het kader van de federale mijnbouwwet in de gemeente Gölenkamp

IHB Quarzwerke GmbH & Co. KG is voornemens haar bovengrondse kwartszandmijn (natte winning) in het district Grafschaft Bentheim op het grondgebied van de gemeente Gölenkamp te wijzigen en uit te breiden.

De tijdig tegen het plan ingebrachte bezwaren, de tijdig ingediende opmerkingen van verenigingen alsmede de opmerkingen van de overheden over het plan worden besproken met de verantwoordelijke instantie van het project, de overheden, de betrokkenen alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht of opmerkingen hebben ingediend op dinsdag 06.11.2018 om 10.00 uur in Hotel am Waldbad, Zum Waldbad 1 te 49843 Uelsen.

Actieplan geluidshinder voor het gebied van de gemeente Uelsen

De plannings- en milieucommissie van de gemeente Uelsen heeft het ontwerpactieplan inzake geluid besproken in haar vergadering van 09.08.2018. Het plan is vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 10.09.2018.

Contact voor suggesties en vragen: de heer Schievink, 05942/209-40, schievink@uelsen.de.

Planologische goedkeuringsprocedure voor 380 Kv lijn door Amprion

Goedkeuringsprocedure voor de nieuwe aanleg en exploitatie van de 380 kV bovengrondse hoogspanningslijn Wesel - Meppen: Sectie Haddorfer See - Meppen Wijziging van de 110 kV-hoogspanningslijnverbinding Hanekenfähr (gedeeltelijke ontmanteling) en wijziging van de 110 kV-spoorlijn Salzbergen-Haren (gedeeltelijke ontmanteling).

 

Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, Duitsland, heeft een aanvraag ingediend voor de uitvoering van een planologische goedkeuringsprocedure voor bovengenoemd project overeenkomstig § 43 S. 1. nr. 1 van de wet op de energiesector (EnWG) in samenhang met §§ 72 tot 78 van de wet op de administratieve procedures (VwVfG) bij de overheidsdienst voor wegenbouw en verkeer van de deelstaat Nedersaksen, eenheid Goedkeuring van plannen, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het volgende bestand.

Wijziging van de statuten van de Nederlands-Duitse Special Purpose Association EUREGIO

zum Seitenanfang